1. Zdzisław Beling - Janusz Makaruk
 2. Rafał Maszenda - Piotr Nowicki
 3. Roman Owsiak - Krzysztof Porczyński
 4. Krzysztof Pietruszka - Piotr Trębski
 5. Krzysztof Robaszek - Maciej Szalewicz
 6. Roman Jagielski - Sylwester Sokół
 7. Waldemar Górski - Cezary Kanar
 8. Tomasz Krym - Adam Krysiak
 9. Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak
 10. Karol Pokorski - Andrzej Tybura
 11. Sławomir Gomulak - Adam Zaczek
 12. Stanisław Wiktorski - Dariusz Wojtasiak
 13. Sławomir Pawłowski - Bogusław Świeżawski
 14. Mirosław Andrzejczak - Ryszard Maras
 15. Jerzy Mierzejewski - Zbyszek Ratajczak
 16. Grzegorz Lewaciak - Adam Pawłowski
 17. Tadeusz Szczepański - Jerzy Znajdek
 18. Waldemar Gałek - Mariusz Łasiewicki
 19. Pawłosik - Pawłosik
 20. Rafał Imiela - Piotr Wnuk
 21. Rita Andruszkiewicz - Jakub Andruszkiewicz
 22. Andrzej Krakowiak - Mirosław Marszał
 23. Michał Maszenda - Krzysztof Wośkowiak
 24. Piotr Szczeciński - Grzegorz Wasiak
 25. Ewa Serdiukow-Tokarczyk - Jerzy Klimczak
 26. Jerzy Baraniecki - Jerzy Warszakowski
 27. Krzysztof Kwiatkowski - Lech Sadoś
 28. Łukasz Gałasiński - Kamil Wszędybył
 29. Michał Klichowicz - Łukasz Kosma
 30. Jerzy Gaworczyk - Jarosław Gąsiorowski
 31. Paweł Babecki - Jarosław Cieślak
 32. Waldemar Sroczyński - Lech Warwocki
 33. Waldemar Brzozowski - Zdzisław Majer
 34. Ewa Sokół-Nawalny - Zdzisław Stoszek
 35. Włodzimierz Biernacki - Krzysztof Olejnik
 36. Waldemar Rybiewski - Lesław Żarnowski

aktualizacja: sobota, 21:30